Τιμοκατάλογοι & Προσφορές

Για τη σωστότερη ενημέρωση των πελατών μας εκδίδουμε κάθε 2 μήνες τιμοκατάλογο σε έντυπη αλλά και ηλεκτρονική μορφή.

Επίσης, τουλάχιστον 3 φορές ανά μήνα, ανακοινώνουμε ειδικές προσφορές με εξαιρετικές τιμές.

Εφόσον επιθυμείτε την αποστολή των καταλόγων μας, παρακαλούμε συμπληρώσατε τα παρακάτω στοιχεία.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των στοιχείων των καταλόγων ανα πάσα στιγμή.

Παρακαλώ συμπληρώσατε τα στοιχεία:
Επωνυμία Επιχείρησης *:
Όνομα Υπευθύνου:
Διεύθυνση:
Πόλη:
Τ.Κ :
Τηλέφωνο*:
e-mail*:
Ενδιαφέρομαι για :
Τιμοκατάλογο Ανταλλακτικών Εταιρείας
Ειδικές Προσφορές
Ηλεκτρονικό Τιμοκατάλογο / CD-ROM
Επιθυμώ να λαμβάνω τις νέες εκδόσεις

Τα στοιχεία με αστερίσκο είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν